Om båtkortregisteret

 

Registeret omfatter alle kjente 2.4mR som er eller har vært i Norge.

Dessverre har en mistet sporet av mange båter.  Dette gjelder i det alt vesentlige båter av tidlige design som ikke lenger er konkurransedyktige, men som er fine hyttebåter.  Størstedelen av klassen er i dag av designet Norlin Mk3.

En spesielt forhold er at ett av de 7 design som var forløpere til klassen, alle designet som individuelle one design i perioden 1980 – 83 og ikke på R-rating 2,4, nemlig designet Defender, en del år senere ble produsert på lisens hos Drøbak Båtsenter i et antall av 10 – 20 båter.  En har i dag delvis kjennskap til 3 slike båter, men det må finnes langt flere.  Det er tvilsomt om noen av dem ble justert til måltallet 2,4 og gitt målebrev i klassen.

Pål Kragset

Båtkortregister del 1 pr. 01.05.2023 – NOR 1 – 99

Båtkortregister del 2 pr. 01.05.2023 – NOR 100 – 146

___________________________________________________________________________________________________________

Historiske registre:

Båtkortregister del 1 pr. 01.09.2020

Båtkortregister del 2 pr. 01.09.2020

Det internasjonale 2.4mR forbundet sin liste. Norsk Del.

Båtregister Norsk del desember 2021