Referat fra årsmøtet 2017

bjorno/ august 30, 2017/ Ukategorisert/ 0 comments

Årsmøtet ble satt 25/8-17 kl 18.05

 

Ola Herje innledet årsmøtet med minneord om vårt medlem Inge Almås som gikk bort den 28/7.

 

  1. Godkjenning av stemmeberettige på årsmøtet. Det var 20 stemmeberettigede tilstede.

 

  1. Innkallingen ble godkjent men med kommentar fra Pål Kragset (NOR 118) på at saksdokumentene ønskelig bør legges ved innkallingen.

 

  1. Sakslisten ble godkjent uten innvendinger.

 

  1. Bjørn Roar Pettersen (NOR 116) ble valgt til ordstyrer. Trond Sverre Førde (NOR 137) ble valgt til referent. Anthony Hayers (NOR 133) og Sigurd Utbjoe (NOR 130) ble valgt til å underskrive protokollen.

 

  1. Avgående leder Bjørn Ole Gullichsen-Larsen gjennomgikk styrets årsberetning. Harald Rolfsnes gjennomgikk årsberetningen for teknisk utvalg. Det var ingen kommentarer fra årsmøte til årsberetningene.

 

  1. Kasserer Reidar Sårheim (NOR 84) gjennomgikk regnskapet for siste regnskapsår. Kommentar fra Trond Sverre Førde (NOR 137) på at havneleie for NOR 105 i Bærum manglet. Dette blir ført på neste års regnskap. Det ble videre informert om klubbens overtakelse av NOR 100 og NOR 105 fra Steff Herbern. Båtene og innkjøpt utstyr (en krybbe, 2 bølgebrytere og 2 akterdekksluker) blir ført på neste års regnskap. Regnskapet for 2016/17 ble enstemmig godkjent.

 

  1. Innkommet forslag fra Anthony Hayers (NOR 133) om at styret anskaffer en utstyrskasse som er tilgjengelig for seilerne under diverse nasjonale/internasjonale regattaer. Det ble foreslått av Pål Kragset (NOR 118) at årsmøtet vedtar at denne saken blir videresendt og avgjøres av det kommende styret. Årsmøtet vedtok dette enstemmig.

 

  1. Fastsettelse av måleavgifter og medlemskontingent. Årsmøtet vedtok enstemmig å holde prisene for måling uendret. Medlemskontingenten ble enstemmig vedtatt å forbli uendret på 300 kr.

 

  1. Foruten sekretær, er samtlige verv på valg. Trond Atle Huth (NOR 103) gjennomgikk valgkomiteens innstilling.

 

Leder :                                    Harald Rolfsnes (NOR 114) ble enstemmig valgt for 2 år.

Sekretær :                              Trond Sverre Førde (NOR 137) sitter til årsmøte 2018.

Kasserer :                               Reidar Sårheim (NOR 84) tar gjenvalg og ble enstemmig valgt for 2 nye år.

Styremedlem :                       Frank Huth (NOR 95) ble enstemmig valgt for 1 år.

Styremedlem :                       Ola Herje (NOR 132) tar gjenvalg og ble enstemmig valgt for 1 nytt år.

Varamedlem :                        Bjørnar Erikstad (NOR 1) tar gjenvalg og ble enstemmig valgt for 1 nytt år.

 

Teknisk komite leder :           Harald Rolfsnes (NOR 114) tar gjenvalg og ble enstemmig valgt for 1 nytt år.

Teknisk komite medlem :      Trond Atle Huth (NOR 103) ble enstemmig valgt for 2 år.

 

Valgkomite leder :                 Bjørn Ole Gullichsen-Larsen ble enstemmig valgt for 1 år.

Valgkomite medlem :            Sigurd Utbjoe (NOR 130) ble enstemmig valgt for 1 år.

Valgkomite medlem :            Lars-Ove Seljebø (NOR 134) ble enstemmig valgt for 1 år.

 

Revisor :                                 Terje Hunnestad tar gjenvalg og ble enstemmig valgt for 1 år.

 

 

Årsmøtet ble hevet kl 19.10

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*