Referat fra styremøte 31.08.2020

Trond Sverre Førde/ september 4, 2020/ Ukategorisert

Dato                31. august 2020, kl 20.30 – 21.30, Messenger

Tilstede         

Eilert Kamfjord (EBK)

Bjørn Roar Pettersen (BRP)

Ola Herje (OH)

Bjørnar Erikstad

Forfall            

Trond Sverre Førde (TSF)

Reidar Sårheim (RS)

SAKLISTE

Sak 12-2020   NC5 Stord

Erling er primus motor og har gjort mye av organiseringen, men er for tiden indisponert og styret holder kontakten opp mot regattakomiteen selv, og bistår med hjelp der det trengs. NCen kjøres som planlagt. Det avvikles grilling lørdags kveld der alle tar med egen mat, og forholder seg til gjeldende restriksjoner iht FHIs retningslinjer. Regattasiden ligger på sailracesystem. Vi bør oppfordre Stord og alle andre arrangører av NCer til å benytte manage2sail som er iht NSFs retningslinjer.

Sak 13-2020   Terminliste 2021

 • NC1 Åsgårdstrand – Himmelfartshelgen sammen med svenskene. Treningssamling avholdes før NC. Var også planen i 2020, men ble avlyst iht covid-19. Åsgårdstrand har sagt ja til å arrangere i 2021. Ønskelig å kjøre trening torsdag og ½ fredag, og deretter NC fredags ettermiddag og lørdag.
 • NC2 / NM – Grimstad 3-4 juni 2021.
 • NC3 – Stavanger 28-29 august.
 • NC4 – Ålesund 18-19 september (Gjøvik er backup)

Det blir ingen strykninger. VM er ikke med i rankingen. Styret ønsker 1/3 premiering for Norgescupen og dette blir innført fra 2021. Resultatene i Norgescupen må ut raskere. Hvem holder denne oppdatert ?

Sak 14-2020   NM 2021

Grimstad seilforening har sendt inn NM søknad innenfor fristen som var 1. juni 2020. Kontaktpersoner for NM er August Austefjord og Bjarne Kristensen.

Sak 15-2020   VM 2021

 • Innkvarteringsmuligheter må ordnes
 • Notice of Race skrives
 • Kan bobiler stå på østplattingen ?
 • Alle båter legges på nordbryggen om mulig
 • Parkering av hengere ?
 • Baneområde ?
 • Fleet eller heat seiling ? Samordnes med internasjonale klasseklubb.

Sak 16-2020   Hjemmeside

 • Thor Ludvig er redaktør
 • Få alle innlegg på facebook inn på hjemmesiden.
 • Legge ut alle referater fra styremøter, men unngå personsaker.

Sak 17-2020   NOR105

Styret mener at klubben ikke skal eie noen båter og ar derfor vedtatt at NOR105 legges ut for salg ved auksjon/budrunde.

 • Minste bud er 20.000,-
 • Interesserte melder sin interesse /bud til leder på mob 92464060
 • Siste frist for bud er 15. september kl 12.00
 • Båten skal ikke selges ut av landet.
 • Siste bud står i 1 time etter kl 12.00

Møtet ble avsluttet kl 21.30

Referent

Eilert Kamfjord / Trond Sverre Førde