Innkalling til årsmøte 2121

Trond Sverre Førde/ april 19, 2021/ Ukategorisert

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Norsk 2.4mR klubb den 5. juni 2021 under årets NM i Grimstad.

Sted : Grimstad seilforening vil finne passende lokaler til oss og dette opplyses det nærmere om fredag 4. juni.

Tidsfrister :

  • Årsmøtedokumenter blir lagt ut på websiden og utsendt på mail minimum 3 uker før årsmøtet, altså senest 15 mai.
  • Frist for innkommende forslag skal være styret i hende minimum 2 uker før årsmåtet, altså senest 22. mai

Styret forbeholder seg retten til å utsette årsmøtet dersom NM i Grimstad skulle bli avlyst pga covid restriksjoner, og ny dato for årsmøtet vil da bli opplyst på webside og pr mail så snart denne er bekreftet. Denne innkallingen vil fortsatt være den gjeldende, men datoer for årsmøtedokumenter og innkomne forslag vil bli justert til henholdsvis 4 og 5 uker før ny årsmøte dato.

SAKSLISTE

  1. Godkjenne innkallingen.
  2. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll.
  3. Godkjenne antall stemmeberettigede.
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap
  6. Fastsette kontingenter og måleavgifter
  7. Valg
  8. Innkomne forslag
Share this Post