Innkalling til ordinært årsmøte 2022

Trond Sverre Førde/ desember 26, 2021/ Ukategorisert

Det kalles herved inn til årsmøte i Norsk 2.4mR klubb den 19 februar 2022 kl 19:00. Årsmøtet vil bli avholdt på Teams, og lenke til årsmøtet vil bli utsendt nærmere årsmøtedato pr epost.

SAKSLISTE :

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  3. Registrere antall stemmeberettigede.
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap
  6. Fastsette kontingenter og avgifter.
  7. Valg
  8. Innkomne forslag

Innmelding av saker må være styret i hende innen 19 januar 2022 kl 19:00, og sendes pr epost til leder@norway24.no

Minner om at betaling av kontingent (for 2021) må være registrert innen 31 desember 2021 for å få stemmerett ved årsmøtet.

Share this Post