2,4 m seilerne ved et veiskille.

Ronnyt/ mars 27, 2011/ Driftsnyheter

Konstruksjonsklasse, entype eller begge deler?

Man er nå i gang med å lage en entypeklasse av Norlin Mk. 3, og alle nye båter av denne konstruksjonen vil bli produsert som entype.Det har i lang tid vært en del seilere som ønsker å lage en entypeklasse av Norlin Mk. 3. Spesielt USA, Canada, Italia og omtrent halvparten av de Svenske seilerne har ønsket dette. Klassen er i og for seg delt i dag også, ved at båter som skal seile i paralympiks og tilsvarende regattaer kun for funksjonshemmede, må ha båter som tilfredsstiller reglenes tillegg appendiks K. Med bakgrunn i dette ble det i 2006 oppnevnt en komité som skulle utrede saken. Etter grundig utredning og vurdering, ble det i 2008 bestemt at det skulle lages en entypedivisjon innenfor 2,4 m klassen, som skulle erstatte app. K. Det har vært flere forsøk på å få dette godkjent av ISAF uten å lykkes, senest høsten 2010. På møte i det internasjonale styret for 2,4m 15. november 2010, ble det vedtatt å starte arbeidet med å lage en entypeklasse parallelt med 2,4m klassen, og med samme organisasjon som 2,4m klassen, bortsett fra formannen. Dette vedtaket ble distribuert til alle nasjonale klasseklubber, og for vår del videre til styret i den norske klasseklubben. Den eneste kommentar som jeg har sett hittil, kom fra den Engelske klasseklubben, som hele tiden har vært i mot entypetanken, og de påpeker at dette ikke er i henhold til tidligere vedtak. Normalt blir slike avgjørelser tatt av årsmøtet, AGM, og ikke av styret. Jeg er ikke sikker på om styret har lov til å ta en slik avgjørelse, men tror heller ikke det er mulig å få et annet resultat på årsmøtet, da flere land har overvekt av funksjonshemmede seilere som ønsker entype. Denne saken kommer sikkert opp på årsmøtet i Ålesund, og vil bli heftig diskutert når seilere møtes, og fortsettelsen vil ha stor betydning for 2,4m klassens framtid. Det er meningen å adoptere eldre Norlin 3 båter som entype etter kontroll og godkjenning. Blir en stor del av båtene godkjent som entype, vil resten av 2,4m klassen bli kraftig redusert, og står i fare for å forsvinne. Du finner mer om dette på den internasjonale hjemmesiden på One Design og meeting minutes under menyen til venstre på hovedsiden. Jeg vil gjerne vite hvordan norske seilere stiller seg til dette, og vil forsøke å få til en diskusjon på vårt medlemsforum.

Harald Rolfsnes

Share this Post