Innkalling til Årsmøte 24. januar 2024 kl. 20:00

Annar Bohlin-Hansen/ januar 16, 2024/ Ukategorisert

Med dette innkalles til årsmøte i Norsk 2,4mR klubb den 24 januar 2024 kl 20:00.
Årsmøte vil bil avholdt på Teams. Egen link vil bli sendt ut nærmere årsmøte datoen.

Saker til årsmøte må være sendt leder@norway24.no innen 10 januar 2023 kl 20:00 (fristen er utløpt)

For og ha stemmerett under årsmøte må man ha betalt medlemskapskontigent til Norsk 2,4mR klubb for perioden 1 januar 2023 til 31 desember 2023. Innkallingen ble sendt det enkelte medlem på e-post den 7. desember 2023.

Vel møtt

Med Vennlig Hilsen

Eilert Kamfjord
Leder Norsk 2,4mR Klub

Share this Post