Årsmøte Norsk 2.4mR Klubb

Bjorno/ august 1, 2016/ Driftsnyheter

2.4mR klubblogo

Innkallingen er sendt til alle medlemmer pr.mail. Årsmøtet vil bli avholdt under årets NM i Stavanger. Styret henstiller til deltagelse både på NM og møtet!

Bli med og forme/utvikle klassen videre ! !

Share this Post