Referat fra årsmøtet 2018

Trond Sverre Førde/ juni 8, 2018/ Ukategorisert/ 0 comments

Sted og dato :    Gåsholmen, Ålesund – lørdag 2.juni 2018 kl 19.05

Sak 1 : Godkjenne antall stemmeberettigede

24 medlemmer tilstede

Sak 2 : Godkjenne innkallingen

Det var ingen innsigelser mot innkallingen

Sak 3 : Godkjenne saksliste

Det var ingen innsigelser mot sakslisten

Sak 4 : Valg av ordstyrer og referent

Til ordstyrer ble leder Harald Rolfsnes valgt enstemmig

Til referent ble sekretær Trond Sverre Førde valgt enstemmig

Sak 5 : Årsberetningen fra styret

Årsberetningen ble opplest av ordstyrer og enstemmig godkjent av årsmøtet.

Sak 6 : Regnskap

Kasserer Reidar Sårheim gikk gjennom regnskapet. Klubbens økonomi er solid, og det var ingen kommentarer til regnskapet. Regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet

Sak 7 : Innkomne forslag

Det var ikke mottatt noen innkomne forslag til årsmøtet.

Sak 8 : Fastsettelse av medlemskontingent

Årsmøtet vedtok å beholde medlemskontigenten uendret.

Sak 9 : Valg

Leder :                        Trond Sverre Førde enstemmig valgt som leder for 2 år.

Kasserer :                    Ikke på valg. Reidar Sårheim sitter til 2019, men kommentert at det egentlig skal begrunnes dersom et verv opprettholdes av samme person lenger enn 8 år. Tas hensyn til ved valg 2019.

Sekretær :                   Andre Liverød enstemmig valgt for 2 år.

Styremedlem : Ola Herje enstemmig valgt for 1 år

Styremedlem :            Bjørn Roar Pettersen valgt for 1 år

Varamedlem :             Bjørnar Erikstad valgt for 1 år

Revisor :                     T. Hunnestad valgt for 1 år

Teknisk utvalg

Leder :                        Harald Rolfsnes valgt for 2 år

Medlem :                    Ikke på valg. Trond Atle Huth sitter til 2019.

Valgkomite

Leder :                        Frank Huth valgt for 1 år

Medlem :                    Eilert Kamfjord valgt for 1 år

Medlem :                    Lars Ove Seljebø valgt for 1 år

19.30 – Årsmøtet hevet

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*